Østfoldbunaden Løken

Denne ble bragt på markedet av Østfold Bondekvinnelag i 1949. Bunadproduksjonen ble etter noen år lagt ned i Østfold. I 1971 tok Ivar Lier opp tråden og startet å produsere Østfoldbunaden Løken. Siden den gang har Liers Husflid vært med på å befeste Løken som en av de mest populære og vakreste bunadene i landet.

Østfoldbunaden Løken produseres etter originaltegninger, mønster, stoff- og datidens tradisjoner. Liers Husflid kjøpte i 1971 originaltegningene til drakten Løken.

Den første Østfoldbunaden fikk raskt oppmerksomhet og vakte både stor begeistring og mye misnøye rundt om i fylket da den kom på markedet i 1936. Det ble en del ufine feider om den nye drakten og mange ønsket nye synspunkter og endringer for Østfoldbunaden. Krigen kom til Norge og debatten rundt bunaden stilnet. Etter krigsårene blusset temaet rundt Østfoldbunaden opp igjen. Mange savnet blant annet et broderi på bunadens skjørt. En komité ble opprettet for å finne materialer i Østfold som kunne egne seg som inspirasjon til ny bunad.

Komiteens leder var leder i Østfold bondekvinnelag, Aagot Raanaas. Flere lokallag i Østfold Husflidslag ble oppfordret til å jobbe iherdig for å samle inn materiell som deler av gamle drakter,broderier og produkter av håndarbeid for å kunne finne ideer til ny bunad. Ved en undersøkelse på Folkemuseet på Bygdøy ble det i «Østfoldstua» et gammelt rosemalt skap fra Lille Løken Gård i Trøgstad. Skapet hadde fine blomstermotiv, de samme blomstermotivene så man mange eksempler på rundt i fylket. 

Fra storgården Kitterød i Enningdalen ble det funnet et brodert sjal og omtrent samtidig ble det funnet flere broderier fra Moss. Alt materiale som ble funnet ble innlevert til daværende overlærer ved Statens Kunst- og Håndverkskole, arkitekt Halvdan Arneberg, som var valgt til å utarbeide forslag til ny drakt. Halvdan Arneberg hadde mange års erfaring via sitt yrke, og han hadde også drevet forsking innen gammel folkekunst. Han valgte å ta utgangspunkt i de malte blomstermotivene på skapet fra Lille Løken Gård og omarbeidet disse til broderier på bunad og skjorte. Halvdan Arneberg tegnet også sølvet som besto av sølje, sprette, hekter, mansjettknapper, skospenner, og veskelås – alt i samme stil som bunadbroderiene. 

Leder i Østfold Bondekvinnelag, Aagot Raanaas, presenterte Løkenbunaden ferdig brodert i Mai 1949 for svært så begeistrede representanter. Det ble vedtatt at drakten skulle markedsføres som «Østfoldbunaden Løkendrakten». Med Aagot Raanaas 20-årige formannstid i Østfold Bondekvinnelag og den iherdige innsatsen hun viste over flere år for å gi fylket et annet alternativ til fylkets bunad, er det enkelt i ettertid å kalle henne for «Løkendrakens mor». Hun var også utsatt for mye motstand under arbeidet med å skape en ny bunad for Østfold.

I 1971 begynte Liers Husflid å produsere Løkenbunaden. Med hjelp av Østfold Bondekvinnelag kom Liers Husflid i kontakt med døtrene til Aagot Raanaas. Liers Husflid kjøpte da originaltegningene, mønster, stoff- og garnprøver. Liers Husflid har etter dette tatt vare på datidens tradisjoner og leverer i dag bunaden komplett eller som broderisett.